Градивното общуване

„… означава да избягвате игрите „печеливш/губещ“ и „прав/крив“, в които намерението на единия или и на двамата участници е да „спечелят“ или да докажат, че другият „греши“, вместо да споделят или да проявят разбиране.“

От „Посланията: Комуникационните умения“ на Матю Маккей, Патрик Фенинг, Марта Дейвис.