Кандидатстването за японски държавни стипендии и отношението в МФ „ Св. Св. Кирил и Методий”

*Или как миналата четвъртък сутрин неуспешно се опитвах да прикрия сълзите, седнала на една пейка, в една градинка, на 20 метра от ул. „Васил Априлов“ 3.*

Преди време ви бях споменала за една мечта и за един изпит по английски език. Тези, които преминат напред остава да изпратят предложението си за научен проект (II кръг), а ако той бъде одобрен, се стига до може би най-важния етап: интервюто в японското посолство. До него, обаче, трябва да се попълнят и доста документи. Има още