„Атлас изправи рамене“, Айн Ранд

11870849_10155938479290230_8058276850922842324_n - CopyНе си спомням друга книга, за която съм бързала така. Все едно нищо друго нямаше значение; все едно криеше отговорите на всички онези важни, големи въпроси, които ни носят усещането за посока и за смисъл.

Книга за хората, които движат света напред. Хората на действието; тези, които не се страхуват да поемат отговорност, които не чакат нещо да се случи, а сами сбъдват света си.  Хората, които търсят решения на проблемите и не дължат никому извинение за щастието си. Хората, които преди да отсъдят питат „защо?“ и „кой каза?“.

От другата страна са хората, които нямат какво да предложат. Хората без визия и без цел. Мрънкачи и безделници. Хора, „посветени“ на общото благо, движени от нуждата, не от способностите. Хората, които не задават въпроси, а следват сляпо.

Няма да крия, че ми хареса жената в главната роля на лидера, който бързо и умело взима решения, който не познава страх и не приема оправдания за зле свършена работа. Образ на жена, която не може да бъде наранена и същевременно жена, която обича така, че би се отказала от всичко, за да бъде „луксозен предмет“ на любимият си мъж. Жена, която не се страхува да иска, да има, да получава, да търси, да напуска, да намира, да преследва щастието си.

Утопична, черно-бяла, рязка в делението на хора на ума и хора на сърцето, книгата поставя етикет „правилно“ на много от ценностите, които обществото ни е възпитало да приемаме за грешни, източник на всички злини.

Книга за малките и за големите хора. Книга, която носи свобода. Ужасно съжалявам, че я отлагах така дълго.

***

„Когато тя го запита какво иска да прави [когато пораснат], Еди веднага отговори:
– Онова, което е правилно.“

„Чувстваше, че може да прости всичко на всекиго, защото щастието беше най-сигурното средство за пречистване.“

„Той никога не искаш каквото и да е от тях, тъкмо те желаеха да го задържат, те предявяваха претенции към него, и тези претенции изглежда имаха формата на обич, но беше форма, по-трудна за понасяне от всеки вид омраза. Той презираше безпричинната привързаност, също както презираше и неспечеленото богатство. Те твърдяха, че го обичат по някаква неизвестна причина, и пренебрегваха всички неща, за които той можеше да иска да бъде обичан. […]Харесваше ли ги? Не, мислеше си, искал е да ги харесва, а това не беше същото. […] Имаше ли нужда от друг човек като част от живота си? Липсваше ли му чувството, което беше искал да изпита? Не, мислеше си. Беше ли му липсвало някога? Да, в младостта му. После никога.“

„-Франсиско, ти си нещо като много високопоставен благородник, нали?
– Още не. Причината, поради която семейството ми е просъществувало толкова дълго е, че никой от нас не си е позволил да си въобрази, че е роден Д’Анкония. Трябва да стане такъв.“

„-Франсиско, кое е най-презряното човешко същество?
– Човек без цел.“

„Кодексът на компетентността е единствената морална система, която има златен стандарт.“

„Беше способна да го преживее, защото не вярваше в страданието. Посрещаше с учудване и възмущение грозния факт, че чувства болка и отказваше да му предаде значение. Страданието беше безсмислено премеждие и според нея нямаше място в живота.“

„Черната рокля изглеждаше твърде разголена, защото беше удивително да открият, че линиите на рамото и са крехки и красиви, а диамантената гривна на китката на голата и ръка и предаваше най-женствения възможен вид: видът на окована.“

„Не харесвам хората, които говорят или мислят с цел да спечелят нечие доверие. Ако действията ти са честни, нямаш нужда от откраднато доверие на другите, а само от рационалното им възприятие.“

„Наела съм ви да свършите работата, а не най-доброто, на което сте способен- каквото и да е то.“

„Знаете ли, господин Риърдън, не харесвам хора, които говорят твърде много как всичко, което правят, е заради другите. Това не е вярно, и не мисля, че ще е правилно, ако някога стане вярно.“

„… срещу всяка беда имаше всемогъщо лекарство- възможността за действие.“

„… гледката на достижението е най-големият дар, който едно човешко същество можеше да предложи на другите.“

„… най-великото чувство в живота- не да вярваш, а да знаеш.“

„Имаше два аспекта, считани за нечовешки: безпричинността и безцелността.“

„През всичките изминали години те бяха правили своите стъпки в избраната посока- посоката, избрана със смелостта на една-едничка вярност- тяхната любов към живота. Избрана със съзнанието, че нищо няма да им се даде даром, че човек трябва да сътвори собственото си желание и всяка форма на неговото осъществяване- през оформянето на метала, релсите, двигателите- те двамата са били движени от силата на мисълта, че човек преобразява света заради собствената си наслада, че човешкия дух дава смисъл на неодоушевената материя, като я моделира така, че да служи на избраната цел.“

„- Госпожице Тагарт, гордо мога да кажа, че през целия си живот не съм изкарвал печалба!
– Господин Лоусън, мисля, че трябва да ви уведомя, че от всички твърдения, които един мъж може да изрече, това за мен е най-презряното.“

„… действието е най-важното задължение на човека, независимо какво чувства.“

“Знаете ли какъв е отличителният белег на второкачествения човек? Обида от достиженията на друг човек.“

„Мислиш ли, че един мъж трябва да подарява бижута на любовницата си по някаква друга причина, освен заради собственото му удоволствие? “

„Винаги съм искал да се радвам на богатството си, но не знаех как. Дори нямах време да разбера колко го искам. Но знаех, че цялата стомана, която изливам се връща при мен като стопено злато, а златото може да застине във всяка форма, която поискам, и точно аз трябва да му се наслаждавам.“

„… желанието предполага възможността да се действа, за да бъде постигнато, а действието предполага цел, която си струва да се постигне.“

„-Все още ли имаш нужда от доказателства, че винаги те чакам?- попита тя […]
-Дагни, защо повечето жени никога не биха го признали, а ти го правиш?
– Защото никога не са сигурни, че би трябвало да са желани. А аз съм.
– Наистина се възхищавам на самоувереността.
– Самоувереността е само част от това, което казах, Ханк.
– А какво е цялото?
– Увереността в моята стойност- и в твоята.[…]
– Да не твърдиш, че съм се издигнал в очите ти, когато си открила, че те желая?
– Разбира се. […]
– Повечето хора чувстват, че се издигат в собствените си очи, ако другите ги желаят.“

„… ако има нещо, което не мога да приема, то е нещо за нищо.“

„…човек съществува, за да осъществи желанията си.“

„Честен човек е този, който знае, че не може да потребява повече, отколкото е произвел.“

„Не приемам жертви и не ги правя. Ако поискаш от мен повече от онова, което ти значиш за мен, ще откажа. […] Ако някога удоволствието на единия трябва да се заплати с болката на другия, по-добре изобщо да няма търговия. Търговия, при която единият печели, а другият губи, е измама. Не го правиш в бизнеса, Ханк. Не го прави и в живота си.“

„Най-лошата вина е да се приеме незаслужена вина.“

„-Значи заключението ви от личен опит е, че съм човек с висок интелект?
– Да.
– Знаете ли от личен опит, че пилея живота си в тичане след жени?
– Никогa не сте го отричали.[…]
– Правя ли ви впечатление на човек с ужасен комплекс за малоценност?
– За Бога, не!
– Само такива хора прекарват живота си в тичане след жени. […] Хората, които мислят, че богатството идва от материални ресурси и няма интелектуални корени или смисъл, са същите, които мислят, че сексът е физическа способност, която функционира независимо от разума, избора или ценностните принципи. Те смятат, че тялото им генерира желание и прави избора вместо тях. […] Фактически, обаче, сексуалният избор на мъжа е сбор от неговите фундаментални убеждения. Кажете ми какво един мъж намира за привлекателно в сексуален план и ще ви кажа цялата му житейска философия. Покажете ми жената, с която спи, и ще ви кажа каква е самооценката му.“

„Дагни, помисли за първия човек, който е измислил стоманената греда. Знаел е какво вижда, какво мисли и какво иска. Не е казвал „струва ми се“ и не е приемал заповеди от хора, които казват „по мое мнение“.

„Преследвам човек, който искам да унищожа. Той е умрял преди много векове, но докато последната следа от него не бъде изтрита от умовете на хората, няма да имаме приличен свят, в който да живеем.
-Какъв човек?
-Робин Худ.“

“Кълна се в живота си и в любовта си към него, че никога няма да живея заради друг човек, нито ще искам друг човек да живее заради мен.“

„… богатство чрез избор, не чрез натрупване.“

„… човекът е цел сама по себе си, а не средство за целите на другите.“

„Единственият човек, който не може да бъде спасен, е човекът без страст.“

„… честните хора никога не се обиждат по въпроса дали им вярват.“

„Когато някой обвини друг човек, че е нечувствителен, той има предвид, че е справедлив.“

„Даваме заеми, не милостиня. Подкрепяме способностите, не нуждата.“

„… болката трябва да бъде преборена и отхвърлена, а не да се приема като част от душата на човека и като вечен белег върху възгледа за действителността.“

„Ние отричаме нуждата като основание за искания. […] Стачкуваме срещу догмата, че да преследваш личното си щастие е лошо.“

„Ценността предполага критерий, цел и необходимост от действие пред лицето на алтернативата.“

„Всеки мисловен процес е процес на идентифициране и обобщаване.“

„Логиката е изкуството на непротиворечивото идентифициране. […] Да се стигне до противоречие означава да се признае грешка в собствените разсъждения.“

„… уж най-късият път към познанието- вярата- всъщност е късо съединение, което поврежда ума.“

„… човекът, който е направил своя цел друг човек, е автостопаджия, който никой шофьор никога не бива да взема в колата си.“

„… първата предпоставка за възникване на самоуважение е лъчезарният егоизъм на душата, която във всичко жадува за най-доброто.“

„да изпитвате емоции е ваше вродено качество, но естеството на чувствата се диктува от вашия разум.“

„Щастието е състояние на непротиворечива радост- радост без чувство за вина и без страх от наказание.“

„Търговецът е човек, който заработва полученото и нито взема, нито дава незаслужено. Търговецът не очаква някой да му плати за провалите, нито пък моли да бъде обичан заради недостатъците си.“

„Вие се стремите да избегнете болката. Ние се стремим да достигнем щастие. Вие съществувате в името на това да избягвате наказания. Ние съществуваме в името на това да заслужим награди.“

„Жертвата е отказване от ценност.“

„Така както не може да има безпричинно богатство, така не може да има безпричинна любов или каквото и да било безпричинно чувство.“

„Любовта е […] емоционалната цена, която човек плаща за радостта, доставена му от достойнствата на друг човек.“

„Всяка форма на безпричинна неувереност в себе си, всяко чувство за непълноценност и пазена в тайна недостойност е всъщност проява на скрития страх на човека от неговата неспособност да се справи с битието.“

„Една грешка в познанието не е морален недостатък при условие, че сте готови да я поправите.“

„… гордостта е сумата от всички добродетели.“

„Да настоява някой за вашата помощ е равносилно на претенция, че животът ви е негова собственост.“

„Само за себе си страданието не е ценност; ценна е единствено борбата на човека срещу страданието.‘

„…колкото по-висок е интелектът, толкова по-далечен е хоризонтът.‘

Едно мнение за “„Атлас изправи рамене“, Айн Ранд

  1. He will always be attracted to the woman who reflects his deepest vision of himself, the woman whose surrender permits him to experience—or to fake—a sense of self-esteem. The man who is proudly certain of his own value, will want the highest type of woman he can find, the woman he admires, the strongest, the hardest to conquer—because only the possession of a heroine will give him the sense of an achievement, not the possession of a brainless slut.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s